Disclaimer

Informatie op de website

GIGA Schutting besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit, betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op de website www.gigaschutting.nl. Hoewel bij de totstandkoming van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat specifieke informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op deze website kan geen enkel recht worden ontleend. GIGA Schutting is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden van welke aard ook en voor de schade die hierdoor zou kunnen ontstaan.

GIGA Schutting behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder de websitebezoeker daarover mededeling te hoeven doen. Aan de omschreven producten, materialen en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Bij fouten (als programmeer- en typefouten) kan er geen overeenkomst worden geclaimd.

Verwijzingen naar andere websites of hyperlinks dienen alleen ter informatie van de websitebezoeker. Hiervoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.  GIGA Schutting is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op andere websites waar naar wordt gelinkt.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website www.gigaschutting.nl komen uitsluitend toe aan GIGA Schutting. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van de website worden gewijzigd, gekopieerd, openbaargemaakt of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GIGA Schutting.

Privacy

GIGA Schutting respecteert de privacy van de websitebezoeker en zorgt ervoor dat alle persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle privacygevoelige informatie wordt in lijn met de geldende wettelijke richtlijnen verwerkt. GIGA Schutting stelt de persoonlijke gegevens van de gebruikers op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt bij het verwerken en uitvoeren van bestellingen en offertes, bij de informatie over onze producten en diensten en bij de aankondiging van nieuwe producten en diensten (mits daar toestemming voor is gegeven).

Daarnaast verwerkt GIGA Schutting persoonsgegevens als hier een wettelijke verplichting toe is. Denk aan de bewaarplicht van de Belastingdienst. Volgens de Belastingwet mogen persoonlijke gegevens maximaal 7 jaar worden bewaard. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, evenals het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Cookies

GIGA Schutting maakt gebruik van cookies om het bezoek aan de website te vergemakkelijken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf of in het geheugen van de computer worden opgeslagen. GIGA Schutting gebruikt cookies om de door de websitebezoeker ingestelde voorkeuren voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Dit om reden dat de gegevens bij een volgend bezoek aan onze website niet opnieuw hoeven te worden ingevuld.

Cookies kunnen de computer niet beschadigen. Sommige cookies worden direct verwijderd als  je de browser afsluit. Andere cookies (bijvoorbeeld die met inloggegevens) blijven enkele jaren op je computer staan als je deze niet verwijdert.

Je kunt te allen tijde bestaande cookies verwijderen, sommige of alle cookies toestaan of blokkeren en specifieke voorkeuren voor bepaalde websites instellen. Meer informatie over cookies wissen, inschakelen en beheren in Google Chrome vind je bij Google Chrome Help of op de website van Microsoft (http://www.microsoft.com/info/nl/cookies.htm).