Algemene voorwaarden

Om het plaatsen van uw hout-beton schutting zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal voorwaarden aan de orde.

Allereerst en heel belangrijk is: Maak ruim voor de montagedatum de grond vrij van puin, bouwafval, bestrating, fundering, riolering, wortels, boomstronken, etc. Belangrijk is dat u de kluiten/stronken van de bomen of struiken dient te verwijderen. We maken gaten in de grond van 80 cm diep. Dit moeten we zonder hinder kunnen uitvoeren. Als wij hinder onder vinden in de uitvoering dan zullen we genoodzaakt zijn om extra kosten in rekening brengen.

Plaatsen

Voor een goede plaatsing dient de grond bouwrijp en vlak (waterpas) te zijn. Een hoogteverschil van 20 cm in u tuin in makkelijk op te vangen. Is de tuin in meerdere lagen dan kunnen we de schutting in overleg plaatsen met sprongen omlaag zodat de betonnen onderplaat in de grond blijft staan voor maximale stevigheid

3. Indien uw tuin meer dan 20cm op/af loopt, of een hoogte verschil tussen 2 tuinen van meer dan 20cm aanwezig is, zijn er verschillende opties mogelijk om dit op te lossen, hiervoor dient u tijdig contact met ons op te nemen.

4. Aan weerszijde van de schutting dient een ruimte van 25 cm gecreëerd te worden om het plaatsen van de schutting mogelijk te maken. Ook bestrating/grind dienen verwijderd te zijn.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen! Langs een de gemeente bestrating bent u altijd verplicht van binnen uit u tuin de ruimte vrij te maken.
Wij doen nooit iets met gemeente bestrating.

Heeft u een plantenbak, een vijver en of iets wat tegen de schuttinglijn aan staat? Geen probleem! Maar zorgt u ervoor dat de andere zijde vrij is. En dat we via de andere kant de schutting kunnen plaatsen.

Overleg vooraf met uw buren indien van toepassing.

Parkeren en de dag zelf

6. Zorg voor parkeerruimte voor een bus met aanhangwagen van minimaal 20 meter lang. Zorg dat deze plaats bereikbaar is voor het montageteam en informeer zo nodig uw buren. Ook de aanlooproute is van belang, dus bekijk van tevoren hoe het materiaal in de tuin gebracht kan worden. Indien er betaald moet worden voor het parkeren, dienen deze kosten door u voldaan te worden.

De plaatsingsservice dient de bus en aanhangwagen te parkeren binnen een straal van 50 meter van de bouwplaats. Indien dit niet mogelijk is, dient de opdrachtgever dit bij het maken van de afspraak kenbaar te maken aan de plaatsingsservice in verband met de vaststelling van meerwerk.

7. Indien producten door een woning en/of garage vervoerd moeten worden, dient de opdrachtgever dit kenbaar te maken aan  Giga schutting bij het maken van de afspraak, in verband met de vaststelling van meerwerk. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de plaatsingsservice niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt doordat de producten door de woning en/of de garage zijn vervoerd. Beschermende maatregelen ter voorkoming van de bedoelde schade, dient de wederpartij zelf te treffen.

8. Indien Giga schutting op het afgesproken moment van montage constateert dat de bouwplaats onveilig, ontoegankelijk of niet bouwrijp is, kan in overleg met de wederpartij en de leverancier op basis van nacalculatie de bouwplaats toegankelijk gemaakt worden door de plaatsingsservice .
Indien dit niet mogelijk is, zal de plaatsingsservice niet overgaan tot montage, maar op een nader te bepalen tijdstip terugkeren als de bouwplaats veilig, toegankelijk en bouwrijp gemaakt is.

Meerwerk kosten indien wij niet kunnen plaatsen:
Tot en met de 8 meter € 200,–
Vanaf 8 meter wordt er € 25,– p/mtr extra berekend

 

9. Indien de weersomstandigheden dermate slecht zijn en van invloed zijn op de kwaliteit van de werkzaamheden, wordt overlegd om deze uit te stellen. Het uitstel van de werkzaamheden leidt niet tot enige aanvullende plicht van de plaatsingsservice noch kosten voor de opdrachtgever.

10. De monteurs zullen samen met u de lijn en hoogte van de te plaatsen schutting bepalen. Het is dus belangrijk dat u aanwezig bent. De opdrachtgever dient aanwezig te zijn voor het akkoord te tekenen voor de geplaatste schutting.

11.Indien de schutting begint en/of eindigt bij een woning, schuur of ander bouwwerk, kan het voorkomen dat het niet mogelijk of nodig is daar een paal te monteren in verband met de fundering van het bouwwerk.

12.Indien uw tuin niet op volledige schuttingdelen uitkomt, zorgen wij ervoor dat de betreffende schermen en onderplaten ter plekke op maat gemaakt worden

13. Giga schutting is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan kabels, leidingen, etc. Wilt u zekerheid doe dan een KLICK melding.
Weblink:  https://klic-app.nl/

14. De monteurs monteren slechts de schutting. Werkzaamheden zoals opnieuw bestraten en herstellen van tuinaanleg vallen niet onder de montagewerkzaamheden

15. Indien een onderdeel van de schutting beschadigd of onjuist geleverd is, wordt het onderdeel zo spoedig mogelijk, in overleg met de wederpartij, na geleverd en/of gemonteerd.

16. Zwart grenen/zwart douglas schermen.  Wij kunnen geen garantie geven op de kleurvastheid van dit product. De zwarte verf is evt los bij te bestellen.

17. Schade door storm valt niet onder garantie.

18. Compensatie is ten allertijden uitgesloten. Alle ten minpunten worden in overleg met u opgelost.

Betaling

De prijzen die wij tonen op onze website zijn inclusief btw en plaatsen van de schutting. De transport kosten worden berekend door google op postcode.

Direct na het plaatsen van de schutting zullen de monteurs met u de betaling regelen. Wij vragen een aanbetaling van 75%, en het restant dient direct voldaan te worden na het plaatsen van de schutting.
Onze monteurs verlaten de tuin niet voor dat we de juiste betaling hebben ontvangen.
De betaling kan contant of dmv een betaalverzoek via sms of e-mail verzonden worden die u ideaal kan betalen op moment van oplevering. We werken niet met later betalen

U ontvangt later van ons de factuur.

Heeft u een bouw depot vraag dan naar de opties.

ONDER VOORBEHOUD VAN PRIJSWIJZIGINGEN